Met de start van het nieuwe schooljaar keurde de gemeenteraad een uitbreiding in individuele Multitrajecten goed. Hierbij worden jongeren individueel begeleid en wordt de band met de school versterkt,...

Oostende
1 year ago

Oostende zet zich al enkele jaren op de kaart als dementievriendelijke stad. Naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag op dinsdag 21 september 2021 zet Stad Oostende een aantal initiatieven op poten...

Oostende
1 year ago

Stad Oostende heeft een toekomstplan klaar voor de site ’t Bosjoenk aan de Zinnialaan. Naast ruimte voor de verschillende jeugdbewegingen die er nu al actief zijn, komt er ook een nieuwe fuifzaal me...

Oostende
1 year ago

De Vlaamse jeugd worstelt steeds vaker met psychische problemen. Ook in Oostende wonen er kwetsbare jongeren die nood hebben aan laagdrempelige psychologische hulp. Naar aanleiding van de Tiendaagse v...

Oostende
1 year ago

Voor de zomer ging Stad Oostende van start met taallessen op de werkvloer. Anderstalige medewerkers in sociale tewerkstelling krijgen zo de kans hun Nederlands snel te verbeteren. Dit vergroot de kans...

Oostende
1 year ago

Oostende is een onderwijsstad. Meer dan 12.000 leerlingen vinden hun weg naar lagere en middelbare scholen. Elk schooljaar opnieuw zetten ook een pak leraren zich in om kinderen en jongeren te laten g...

Oostende
1 year ago

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail