Armoedebeleidsplan krijgt update na grondige evaluatie

Share this:

Armoedebestrijding is en blijft een prioriteit voor het Stadsbestuur. De huidige energiecrisis zet veel Oostendenaars extra onder druk. Een doortastend armoedebeleid is daarom belangrijker dan ooit. Samen met het middenveld werd het Armoedebeleidsplan geëvalueerd en bijgestuurd.

In 2019 formuleerde Stad Oostende samen met het middenveld een strategie met 5 hefbomen en 35 acties. Dit werd vastgelegd in het voor Oostende allereerste Armoedebeleidsplan 2020-2025. Stad Oostende nodigde het middenveld dit jaar opnieuw uit om de lopende acties te evalueren en waar nodig bij te sturen of nieuwe accenten te leggen. In voorbereidende werkgroepen werd per thema naar een trefdag toegewerkt.

De Stad zat samen met meer dan dertig organisaties, waaronder ook de Oostendse armenverenigingen. Ze gingen aan de slag met de vele feedback en ideeën die ze kregen en op basis daarvan kreeg het Armoedebeleidsplan een update. Ze willen mensen in armoede nog sneller en beter bereiken. En hen helpen door onder meer de digitale kloof te dichten en taalondersteuning te bieden.

Versnelling ingezet

Bij 24 acties werden accenten bijgestuurd of deelacties toegevoegd. Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: "We schakelen hiermee een serieuze versnelling hoger. Verschillende acties in het oorspronkelijke armoedebeleidsplan konden we sneller dan gepland realiseren. We kozen er voor om niet op onze lauweren te blijven rusten maar nieuwe acties toe te voegen om zo nog beter het hoofd te bieden aan de armoedeproblematiek."

Nieuwe acties zijn onder andere de regionale telling dak- en thuisloosheid, structurele samenwerkingsovereenkomsten met de armoedeverenigingen, extra acties rond energie-armoede en gerichte uitbreiding van onderwijsacties naar het volwassenonderwijs maar ook naar alternatieve dagbesteding.

Samenwerking versterken

Het is de ambitie is om de samenwerking met het middenveld in de toekomst nog te versterken, onder andere via het ‘Geïntegreerd Breed Onthaal’ (GBO). Dit is een samenwerkingsverband tussen het lokaal bestuur, de ziekenfondsen en CAW Noord-West-Vlaanderen. Het doel is om onderbescherming tegen te gaan en te zorgen voor toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening. Door onderling efficiënter samen te werken, moet het GBO Oostende er vooral voor zorgen dat mensen zonder omwegen bij de juiste hulp belanden.

Ook de dienst Rechtenverkenning neemt hier een sleutelrol in op. Elke Oostendenaar met vragen over facturen, oplopende kosten of mogelijke rechten kan terecht bij de dienst. Maandelijks worden nu een kleine 700 bewoners geholpen naar een mogelijke oplossing, waarbij vooral gekeken wordt naar niet benutte rechten.

"Met deze update van ons armoedebeleidsplan bevestigen we nogmaals dat armoedebestrijding een absolute topprioriteit is en blijft voor dit stadsbestuur" besluit Schepen Waldmann.

Het vernieuwde Armoedebeleidsplan kan je nalezen op https://www.oostende.be/armoedebeleidsplan. Alle aanvullingen zijn duidelijk aangeduid.

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail