Meer taalkansen bij kleuters dankzij steun van Stad Oostende

Share this:

Stad Oostende voorziet jaarlijks 30.000 euro om vernieuwende onderwijsprojecten uit te werken onder de noemer ‘Iedereen mee’. Scholen, verenigingen en (vrijetijds)organisaties kunnen hiervoor een voorstel indienen. Dit schooljaar ging de steun naar het project 'Samen aan de Start' van GO! Basisschool Kroonlaan en de Vrije Basisschool Sint-Andreas Schapenstraat. Samen willen ze taalleerkansen voor peuters en kleuters vergroten.

Stad Oostende zet sterk in op vernieuwing in het onderwijs, maar ook op samenwerking. Kinderen en jongeren met plezier naar school laten gaan en zo ook hun slaagkansen op lange termijn verhogen, is een absolute prioriteit. Sinds 2021 voorziet Stad Oostende onder de noemer ‘Iedereen mee’ jaarlijks een bedrag van 30.000 euro om vernieuwende onderwijsprojecten uit te werken.

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: "Scholen kunnen dankzij dit budget projecten op maat van de eigen noden uitrollen, wat soms verrassende maar steeds boeiende insteken geeft."

Deelname aan het kleuteronderwijs

Scholen, organisaties en verenigingen kunnen elk jaar een project indienen met als doel:

  • gekwalificeerde uitstroom stimuleren;
  • (school)taalvaardigheid stimuleren;
  • digitale (school)vaardigheden van leerlingen/ouders versterken;
  • overgangen in de schoolloopbaan verzachten;
  • beleid uitwerken dat de kosten beperkt voor ouders;
  • deelname aan het kleuteronderwijs.

GO! Basisschool Kroonlaan en de Vrije Basisschool Sint-Andreas Schapenstraat dienden in 2022 voor het eerst een samenwerkingsproject in dat deelname aan het kleuteronderwijs wil versterken, namelijk 'Samen aan de Start'. Ze willen de leerkansen voor het leren van Nederlands voor peuters en eerste kleuters vergroten en krijgen daarvoor de steun van Stad Oostende.

Met het project zetten de scholen in op uitwisseling in de klas waarbij de thuistaal een plaats krijgt. Na de taalactiviteit krijgen ouders dan weer de kans om ervaringen uit te wisselen en wordt het contact tussen ouders en school versoepeld.

Welkom in de klas

De scholen organiseren wekelijks ‘Welkom in de klas’-momenten bij de start van een schooldag. Dat moment is een warm onthaal voor zowel kinderen als ouders en duurt ongeveer 20 minuten. In GO! Basisschool Kroonlaan is dat telkens op dinsdag en in de Vrije Basisschool Sint-Andreas Schapenstraat telkens op maandag en donderdag. Daarnaast ontmoeten de ouders elkaar maandelijks tijdens groepsmomenten om kennis te maken met de partners in de wijk en hun aanbod.

Naast de basisscholen zelf is Ligo – Centrum voor Basiseducatie regio Oostende mede-uitvoerder van dit samenwerkingsproject.

Deadline nieuwe projecten

Oostendse organisaties, verenigingen en instellingen die een innovatief project willen indienen voor 2023, kunnen zich inschrijven tegen uiterlijk 1 april 2023 via iedereenmee@oostende.be. "We zijn als Stadsbestuur erg trots op de creativiteit maar vooral ook op de vernieuwende manieren waarop scholen hun uitdagingen willen aanpakken. Dat scholen de handen hiervoor in elkaar slaan, versterkt hen en toont nogmaals aan dat we in Oostende trots mogen zijn op ons onderwijs", aldus schepen Waldmann.

Meer info via www.oostende.be/iedereen-mee

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail