Stad Oostende voorziet jaarlijks 30.000 euro om vernieuwende onderwijsprojecten uit te werken onder de noemer ‘Iedereen mee’. Scholen, verenigingen en (vrijetijds)organisaties kunnen hiervoor een ...

Oostende
2 months ago

Stad Oostende hecht veel belang aan studie- en opvoedingsondersteuning voor kinderen en jongeren. Na enkele jaren experimenteren via projectsubsidies start daarom vanaf nu een structurele uitwerking v...

Oostende
2 months ago

Stad Oostende zet al enkele jaren volop in op veilige schoolomgevingen. Daarvoor werd met diverse scholen een traject opgestart samen met de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid (VSV), de Lokale Polit...

Oostende
3 months ago

Het Centrum voor Leren en Werken en het Centrum voor Deeltijds Onderwijs meldde vorig jaar dat er in Oostende een tekort is aan werkplekken. Stad Oostende besliste daarop om acht werkplekken per schoo...

Oostende
3 months ago

In 2019 koos het stadsbestuur voor een radicaal nieuwe aanpak van de strijd tegen dak- en thuisloosheid in Oostende. Van bed-bad-brood en opvang evolueerde de werking tot een doorgedreven trajectbegel...

Oostende
3 months ago

Voor Stad Oostende is de aanpak van Intrafamiliaal Geweld (IFG) prioritair. Om die strijd nog te verstevigen wordt met Vlaamse middelen een Intrafamiliaal Geweld Centrum opgestart in Oostende dat dit ...

Oostende
3 months ago

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail