De Bolle kiest voor circulair meubilair en meubel maken

Share this:

Jeugdbegeleidingstehuis De Bolle zal dit jaar een drietal kamers vernieuwen in het kader van zijn studiowerking met jongeren. Daarbij wordt samengewerkt met Atelier De Vonk. De Vonk is een start-up binnen O.666. Met dit project draaien de jongeren die in De Bolle verblijven actief mee in de circulaire economie. Ze creëren niet alleen nieuwe meubels uit recuperatiematerialen, maar krijgen tegelijk de kans om mee te draaien in een informele leeromgeving.

0.666 is een proeftuin voor circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De voormalige visserijcoöperatie is ondertussen een thuishaven voor allerlei vernieuwende maatschappelijke initiatieven. Atelier De Vonk past perfect binnen dit kader. De Vonk is een productiecollectief dat met recyclagemateriaal nieuwe meubels maakt. Jongeren krijgen hierbij de kans om te leren werken met verschillende technieken. “We proberen hierbij een eigen huisstijl te ontwikkelen waarbij duurzaamheid, creativiteit en respect voor mens en materiaal centraal staat”, zeggen de initiatiefnemers van De Vonk.

Creativiteit en zelfvertrouwen

Jeugdzorginstelling De Bolle vangt kwetsbare jongeren in onveilige leefsituaties op. Binnen dit project is het de bedoeling om met de jongeren zelf te werken aan het ontwikkelen van vaardigheden, maar jongeren krijgen er ook een pak zelfvertrouwen door. Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: “We merken wel vaker dat jongeren die opgevangen worden in een voorziening bijzondere jeugdzorg meer dan anderen een hobbelig parcours afleggen. Sommigen haken af op school en dreigen de aansluiting te missen. Daarom gaan we voortdurend op zoek naar creatieve mogelijkheden tot zelfontplooiing. Deze samenwerking met Atelier De Vonk is dan ook in alle opzichten een schot in de roos. De jongeren van De Bolle nemen hun eigen woonomgeving in handen, ze leren meubels maken, ze leren samenwerken en krijgen er een pak zelfvertrouwen bij. ”

Steentje bijdragen aan klimaatdoelstellingen

“O.666 is niet alleen dé circulaire hub in Oostende. Het is bovendien ook een plek waar heel wat actoren elkaar kunnen vinden. Zo kan deze groep jongeren er ook terecht voor dit mooie project. Naast de kennis die ze opdoen over bepaalde technieken, leren ze het hergebruik van materialen en grondstoffen waarderen en dragen ze ook hun steentje bij in het bereiken van onze klimaatdoelstellingen”, besluit Silke Beirens.

Upcycle Your Waste

O.666 is het zenuwpunt van onze Europese participatie in het 'Upcycle Your Waste'-project. Dit project staat voor het versnellen van de circulaire verwerking van bedrijfsafval. Collectieve afvalstroomanalyses en circulaire businesscases zetten een circulair inkoopprotocol in de markt. Bij upcycling wordt dan aan oude materialen een nieuwe en meer duurzame functie gegeven.

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail