Digitalisering en hervorming onderwijscheques

Share this:

In Oostende kunnen gezinnen in een financieel kwetsbare situatie al enkele jaren beroep doen op onderwijscheques voor het betalen van schoolkosten. Het systeem was echter aan een grondige hervorming toe. Een volledige digitalisering en een sterkere koppeling met de dienst Rechtenverkenning moeten een betere, snellere en efficiƫntere toekenning mogelijk maken.

Administratieve vereenvoudiging

Stad Oostende maakte eerder al van armoedebestrijding een topprioriteit. De verbeterde procedure maakt het mogelijk om onderwijscheques nog beter in te zetten als middel om gezinnen die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen.

Het systeem en ook de cheques zelf werden volledig gedigitaliseerd. Mensen hoeven niet langer papieren cheques mee te zeulen. Deze digitalisering betekent niet alleen een administratieve vereenvoudiging voor de eigen diensten maar maakt het ook voor ouders en scholen gemakkelijker. Scholen worden hiermee administratief flink ontlast.

Stad Oostende verwezenlijkt opnieuw een belangrijk punt van hun bestuursakkoord: de digitalisering van de onderwijscheques. Van een complex systeem met papieren cheques, een eigen bijdrage en heel wat administratieve rompslomp, gaan ze naar een volledige digitalisering. Ze zullen voortaan ook meteen nagaan of de mensen die onderwijscheques aanvragen ook recht hebben op andere tegemoetkomingen. Een belangrijke stap in de strijd tegen armoede.

Onderwijscheques als focusrecht

De onderwijscheques maken voortaan deel uit van de zestien focusrechten waarrond de dienst Rechtenverkenning werkt. Het is de dienst Rechtenverkenning die de onderwijscheques voortaan zullen trekken en toekennen aan burgers. Aan de frontlinie van armoedebestrijding zal de dienst Rechtenverkenning nog beter en meer burgers kunnen bereiken, niet alleen met de onderwijscheques zelf maar meteen ook met het hele aanbod van rechtentoekenning.

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: "Door de onderwijscheques nauwer te koppelen aan het brede welzijnsaanbod van de stad willen we nog meer mensen dan vandaag bereiken en helpen waar nodig. Door bruggen te slaan tussen onderwijs en welzijn kunnen we hopelijk sneller gezinnen helpen die anders onder de radar zouden blijven met hun hulpvragen."

Om onderwijscheques aan te vragen, verandert er voor de mensen zelf vrijwel niets. Je kan hiervoor op afspraak terecht bij dienst Rechtenverkenning, zowel op de campus Edith Cavell als op de zitdag in het stadhuis. Ook de inkomensvoorwaarden om recht te hebben op onderwijscheques blijven dezelfde. Achter de schermen blijft de dienst Onderwijs mee opvolgen.

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail