'Iedereen mee' in het Oostendse onderwijs

Share this:

Het onderwijs is continu in beweging. De omstandigheden in het afgelopen coronajaar hebben heel wat schoolteams ertoe aangezet om creatief uit de hoek te komen om alle leerlingen te bereiken. Onder de noemer ‘Iedereen mee’ lanceert Stad Oostende vanaf nu een oproep naar scholen, verenigingen en (vrijetijds)organisaties om out-of-the-box te denken in het onderwijs. Stad Oostende voorziet hiervoor 30.000 euro.

Goed onderwijs voor iedereen is een basisrecht. Toch is iedereen aan boord houden niet altijd evident. Daarom wil Stad Oostende met haar flankerend onderwijsbeleid sterk inzetten op samenwerking en innovatie. Kinderen en jongeren met plezier naar school laten gaan en zo ook hun slaagkansen op lange termijn verhogen, is een absolute prioriteit.

Schepen Natacha Waldmann: “Om kinderen en jongeren te prikkelen, is het belangrijk dat het onderwijs voldoende aansluit op hun leefwereld. Scholen hebben zich in de afgelopen maanden bijzonder creatief getoond. We willen hen stimuleren om dit verder te zetten en een brug te slaan naar andere sectoren. Op die manier kunnen ze leerlingen die nu uit de boot dreigen te vallen nog beter bereiken."

Projectsubsidie voor nieuwe ideeën

Stad Oostende voorziet - onder de noemer ‘Iedereen mee’ - een steunbedrag van in totaal 30.000 euro om scholen, organisaties en verenigingen te helpen in het uitproberen van nieuwe ideeën. Zo wil Stad Oostende het onderwijs versterken waar de scholen zelf noden ervaren. Projecten kunnen betrekking hebben op het:

  • participeren aan het kleuteronderwijs;
  • bevorderen van de gekwalificeerde uitstroom;
  • verzachten van de overgangen in de schoolloopbaan;
  • bevorderen van (school)taalvaardigheid;
  • uitwerken van een beleid dat de kosten beperkt voor ouders;
  • bevorderen van digitale (school)vaardigheden van leerlingen/ouders.

Deadline op 1 april

 

Over het muurtje kijken en geïnspireerd worden door andere sectoren is bijzonder waardevol. Daarom is de oproep niet enkel gericht naar scholen, maar kunnen ook verenigingen en (vrijetijds)organisaties intekenen. Alle informatie is terug te vinden op de website van Stad Oostende via www.oostende.be/iedereen-mee. Een project indienen kan tot 1 april van elk kalenderjaar. “We kregen al diverse signalen over specifieke noden in het onderwijs die niet binnen de klassieke kaders opgelost raken. Met 'Iedereen Mee!' willen we samenwerking over sectoren heen stimuleren en zo scholen de kans geven om buiten de lijntjes te kleuren. We kijken dan ook erg uit naar de voorstellen”, besluit schepen Waldmann.

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail