Minister Tinne Vander Straeten op bezoek in Oostende

Share this:

Federaal Minister Tinne Van der Straeten, bevoegd voor Energie, legde vandaag een werkbezoek af bij Stad Oostende. Ze kreeg toelichting over Oostendse klimaataanpak en hoe de stad de strijd tegen energiearmoede aangaat.

Federaal Minister Tinne Van der Straeten opende op donderdag 18 maart in Oostende de Offshore Days en maakte van de gelegenheid gebruik om ook kennis te maken met het lokaal beleid rond klimaat en energie. Ook de strijd tegen energiearmoede blijft de Minister bijzonder boeien na het vele parlementaire werk dat ze in het verleden rond dit thema heeft verricht.

Ambitieus klimaatplan

Schepen Silke Beirens, bevoegd voor Klimaat en Energie: "Het Energiehuis Oostende legt momenteel de laatste hand aan het ambitieus klimaatplan 'Leefbaar Oostende' waarin we mikken op klimaatneutraliteit tegen 2050. We leggen een aantal prioriteiten qua groene energie waar raakvlakken bestaan met het federale niveau. Op dit moment van gedachten kunnen wisselen met de minister is bijzonder boeiend. "

Stad Oostende zette daarnaast met het armoedebestrijdingsplan ook sterk in op armoedebeleid, waarbij de aanpak van energiearmoede één van de acties is. Dankzij een versterkte samenwerking tussen Stad Oostende en het Energiehuis Oostende worden mensen niet alleen geholpen met onbetaalde facturen, maar ook preventief uit de schulden gehouden.

"Het basisidee is: hoe sneller we gezinnen kunnen begeleiden, hoe kleiner het risico op structurele armoede. We zijn trots op onze aanpak en lichtten onze concrete aanpak aan de minister toe, waarbij maatschappelijk werkers van het Energieloket met gerichte, spontane huisbezoeken bij de mensen thuis proberen de energiefactuur omlaag te krijgen. Tegelijk zijn er zeker nog knelpunten en vragen, dit is een mooie gelegenheid om uit te wisselen over beleidsniveaus heen", aldus Schepen voor Welzijn Natacha Waldmann.

Federale regering als belangrijke partner in de strijd tegen energiearmoede

Heel wat mensen die het financieel moeilijk hebben, wonen in slecht geïsoleerde woningen waar de kosten voor energie snel oplopen. 1 op 5 gezinnen leeft nog steeds in een situatie van energiearmoede. Je hebt energie nodig om te koken, je woning te verwarmen, voor verlichting en om te werken.

"De federale regering maakt 176 miljoen euro vrij zodat 1 miljoen mensen, wat overeenstemt met het aantal gezinnen dat in België in energiearmoede leeft, automatisch en zonder administratieve rompslomp het goedkoopste energietarief krijgen.Heel wat Oostendenaars in financieel moeilijke omstandigheden zullen binnenkort automatisch een goedkopere energiefactuur ontvangen. Dit kan al snel oplopen tot een besparing van enkele honderden euro’s op jaarbasis", legt minister Van der Straeten uit.

Dit federale beleid sluit nauw aan bij de doorgedreven aanpak van de stad Oostende om bijvoorbeeld mensen thuis te bezoeken en helpen om energie te besparen. "De goedkoopste vorm van energie is nog steeds degene die je niet verbruikt. Stad Oostende en de federale regering bundelen op deze manier de krachten om energiearmoede een halt toe te roepen. Sociaal kwetsbare mensen hebben veel te winnen bij zowel een gezonde leefomgeving als een lager energieverbruik", besluit de minister. 

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail