Stad Oostende brengt behoeften van senioren in kaart

Share this:

Een derde van de Oostendenaars is ouder dan 60 jaar, als lokaal bestuur is een leeftijdsvriendelijk beleid dan ook een must. De afgelopen jaren zijn reeds heel wat stappen gezet in het betrekken van deze belangrijke doelgroep, onder andere door een intensievere samenwerking met de seniorenadviesraad. Vandaag gaat Stad Oostende een stap verder met een Ouderenbehoeftenonderzoek (OBO). Dit onderzoek, geleid door de VUB, moet de noden van 700 senioren in kaart brengen en zo het beleid nog beter afstemmen op de inwoners en hun behoeftes.

Oostende is een buitenbeentje op vele vlakken, maar zeker als we kijken naar de samenstelling van onze stad. 36% van de bevolking is ouder dan 60 jaar, wat een stuk hoger is dan in de meeste andere steden en gemeenten. Hiervoor wordt vaak verwezen naar de dubbele vergrijzing: bovenop de eigen vergrijzende bevolking komt er een extra groep ouderen bij die zich na hun pensioen in onze stad komen vestigen. Dit fenomeen brengt uitdagingen met zich mee, maar biedt ook heel wat mogelijkheden. Zo heeft een bepaalde groep zorg nodig, maar staat een groep meer actieve ouderen hier ook voor in. Ook vrijwilligerswerk en engagement in het buurtwerk of het verenigingsleven is heel wat ouderen niet vreemd.

Ouderenbehoeftenonderzoek

Het Ouderenbehoeftenonderzoek werd in 2014 een eerste keer uitgevoerd in Oostende en is een samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel en de Seniorenadviesraad Oostende. De werkwijze ligt vast: via een steekproef worden meer dan 700 senioren bevraagd over een waaier aan thema’s als wonen, vrijetijdsbesteding, mobiliteit, gezondheid, buurtbetrokkenheid, bereidheid tot vrijwilligerswerk, ... .

Schepen Natacha Waldmann: “De Stad groeit en verandert razendsnel en onze inwoners veranderen mee. Zeker na de coronaperiode zien we dat ouderen hun leven een stuk anders inrichten en dat dus ook andere noden ontstaan. Tegelijk zit er binnen de doelgroep van 60-plussers ook een enorme diversiteit. Met het Ouderenbehoeftenonderzoek wil de stad die diversiteit in kaart brengen en ons beleid afstemmen op wat deze groep beroert.”

Deze bevraging gaat verder dan voor de hand liggende thema’s als zorg en mobiliteit. De impact van het ouder worden op àlle levensdomeinen komt hier aan bod. Ook de methodiek is bijzonder: het zijn ouderen die andere ouderen bevragen. Vrijwilligers uit de doelgroep worden opgeleid tot enquêteur en gaan daarna langs bij mensen uit de steekproef. Er kwamen reeds heel wat enthousiaste reacties na de oproep voor vrijwilligers, waardoor reeds in mei en juni de vragenlijsten zullen kunnen afgenomen worden.

“Niet alleen wordt met deze bevraging cijfermateriaal verzameld, maar er is ook een grote betrokkenheid vanuit de doelgroep zelf. Zowel de seniorenadviesraad, diverse seniorenverenigingen als individuele senioren zullen meegenomen worden in het verhaal. Dat maakt de resultaten heel relevant voor de verder uitbouw van een leeftijdsvriendelijk Oostende.” aldus nog Schepen Waldmann.