Stad Oostende lanceert armoedetoets

Share this:

Structurele uitsluiting is een belangrijke oorzaak van armoede. Dergelijke mechanismes sluipen soms ongewild in het beleid bij belangrijke beslissingen of grote veranderingen in de samenleving. Als lokaal bestuur heeft Stad Oostende hier een voorbeeldfunctie. Daarom wordt vanaf nu een armoedetoets ingevoerd voor belangrijke beleidsbeslissingen.

Armoedetoets?

Een armoedetoets is een evaluatie-instrument. Het is een methodiek waarbij politieke beslissingen gewikt en gewogen worden met bepaalde criteria. Deze criteria bekijken eventuele uitsluitingsmechanismen die kunnen leiden tot armoede.

Deze armoedetoets wordt ingezet om de effecten van beleidsbeslissingen op mensen in armoede zoveel mogelijk op voorhand in te schatten en dan ook advies te verlenen bij deze beleidsbeslissingen. Op die manier wordt het stedelijk beleid maximaal afgestemd op de meest kwetsbare burgers.

Armoedetoets vergroot het draagvlak

De Werkgroep Armoedetoets binnen de Stad wil met deze methodiek vooral ook het draagvlak bij beslissingsmakers vergroten. We spreken dan trouwens niet alleen over de politiek. Ook op het niveau van Directie en Leidinggevend kader wil deze methodiek de problematiek van zichtbare en minder zichtbare uitsluitingsmechanismen onder de aandacht brengen. Concreet worden ambtenaren reeds in het begin van het beslissingsproces aangesproken. Er komt ook specifieke opleiding hiervoor.

Bijzonder is ook dat de verenigingen, waar mensen in armoede het woord nemen, deel uitmaken van die Werkgroep Armoedetoets. Dat is een belangrijke inhoudelijke meerwaarde. Mensen in armoede kunnen concreet getuigen welke aanpak beter werkt. Welke aanpak, met andere woorden minder uitsluit. Of beter gezegd: welke de beste aanpak is inzake toegankelijkheid en respect.

Aan de slag

Het College heeft beslist dat er, op aangeven van de Werkgroep Armoedetoets, jaarlijks een aantal dossiers doorheen dit werkproces zullen gaan. Deze dossiers zullen zeer zorgvuldig en doelbewust gekozen worden.

In 2021 werd met een aantal dossiers proefgedraaid. Concreet ging het over de werking van de UiTPAS en de publiekswerking van de Bibliotheek. Momenteel worden 8 dossiers uit de vier stedelijke departementen uitgekozen (mens, ruimte, toegangspoort en ondersteunende diensten) voor dit eerste, experimentele jaar.

Na een tweede evaluatie wordt dan begin 2023 de definitieve versie van de zogenoemde Oostendse armoedetoets gelanceerd.