Stad Oostende ondertekent charter 'Generatie Rookvrij'

Share this:

Op de jaarlijkse Wereld Anti-Tabakdag, 31 mei, ondertekent Stad Oostende het charter Generatie Rookvrij. De Stad engageert zich zo om diverse plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij te maken en krijgt hierdoor het label Generatie Rookvrij. In juni start een sensibiliseringscampagne die zich richt naar volwassen rokers én niet-rokers. Doel is om kinderen te laten opgroeien in een omgeving waar niet wordt gerookt en zo preventief (e-)sigarettenverslaving tegen te gaan.

Generatie Rookvrij is een brede beweging van burgers en organisaties. De doelstelling is simpel: elk kind heeft het recht op opgroeien in een gezonde en dus rookvrije omgeving. Daarom worden maatregelen gepromoot zodat iedereen geboren vanaf 2019, in elke fase van het opgroeien afgeschermd wordt van rookgedrag. De beweging wil zoveel mogelijk plaatsen waar kinderen komen, rookvrij maken. Zien roken doet roken, bovendien kopiëren kinderen snel volwassen gedrag, ook rookgedrag zoals blijkt uit verschillende experimentele studies (Nationaal Expertisecentrum Tabaksontmoediging, onderdeel van het Trimbos-Instituut, september 2016). Dankzij rookvrije omgevingen komen kinderen en jongeren steeds minder in contact met rokers en ontstaat er een normverschuiving. Niet-roken wordt zo de standaard, en opgroeien in een rookvrije omgeving het nieuwe normaal. Dit is een cruciale stap in het realiseren van een trendbreuk op vlak van (e-)sigarettenverslaving.

Sensibiliseringscampagne

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: "Stad Oostende maakt werk van een sterk gezondheidsbeleid. Preventie is hierin de rode draad. Het doel van Generatie Rookvrij sluit dan ook perfect aan bij waar we naartoe willen, het is een positief en uitnodigend project."

Op 31 mei, de Wereld Anti-Tabakdag, wordt het charter van Generatie Rookvrij getekend. Dat zet Stad Oostende meteen om in de praktijk door verschillende plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij te maken, en daar te sensibiliseren. Denk maar aan sportterreinen, het station, schoolomgevingen en diverse evenementen. De Stad krijgt hiervoor ook het label Generatie Rookvrij. Dat is een erkenning voor organisaties, steden en gemeenten die rookvrije omgevingen creëren en zich zo mee inzetten om kinderen en jongeren tegen (e-)sigarettenverslaving te beschermen en rokers meer hulp aanbieden om te stoppen met roken.

Bij schoolpoortomgevingen, eigen sportinfrastructuur en stadsevenementen wil de Stad sensibiliseren aan de hand van signalisatie, infofiches en sensibiliseringsgesprekken. Er zullen ook banners bij de rookvrije omgevingen hangen die scholen, ouders, buurtbewoners, jeugdwerkers,…kunnen ondertekenen om hun engagement te tonen.

Er wordt gestart met een brede sensibiliseringscampagne gericht op rokers om zo een effect te creëren bij kinderen. De campagne vraagt een collectieve inspanning van elke volwassene: rokers én niet-rokers. "Het label is een versterking van onze ambities voor de toekomst, daarom ondertekenen we dit charter en sluiten ons aan bij andere steden en gemeenten met eenzelfde streefdoel. Zo kan elk kind in Oostende de kans krijgen om rookvrij op te groeien," aldus Schepen Waldmann.

De Stad zal rokers die roken op het rookvrije terrein op hun gedrag aanspreken. Er wordt ook een vorming georganiseerd voor stadsmedewerkers over hoe dit op een constructieve en oplossingsgerichte manier kan worden aangepakt.

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail