WZC Lacourt bouwt palliatief kortverblijf uit

Share this:

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen, en mits de correcte zorgondersteuning wordt alsmaar meer mogelijk. Toch houdt deze evolutie ook in dat men naar het levenseinde toe soms nood heeft aan een extra omkaderde omgeving, waar men het proces van afscheid nemen optimaal kan begeleiden. Om aan deze vraag tegemoet te komen start WZC Lacourt met een aanbod in palliatief kortverblijf, waar men in een hooggespecialiseerde omgeving de oudere kan opvangen en ook de naasten gepast kan ondersteunen.

Steeds langer thuis

Mensen blijven vandaag de dag steeds langer thuis wonen. Het mobiele en ambulante zorgaanbod is de laatste decennia fors toegenomen waardoor ouderen langer zelfredzaam blijven en in hun eigen vertrouwde omgeving blijven. Wanneer dit niet langer kan, is een woonzorgcentrum (WZC) een mogelijkheid. De gemiddelde leeftijd waarop mensen hun intrek nemen in een woonzorgcentrum stijgt gestaag, en ligt momenteel rond de 85 jaar.

Cijfers van het agentschap Zorg en Gezondheid (2017) wijzen ook op een andere trend: het aantal overlijdens in woonzorgcentra is tussen 2000 en 2017 verviervoudigd, daar waar overlijdens in het ziekenhuis gedaald zijn. Dit is absoluut een gunstige evolutie, het betekent dat steeds meer mensen tot hun laatste dag in een meer huiselijke context kunnen verblijven.

Kortverblijf 2.0

De WZC van Stad Oostende hadden al langer een aanbod aan kortverblijf, bedoeld voor mensen die periodiek niet thuis konden zijn. Omwille van bijvoorbeeld een geplande reis van de vaste mantelzorger of een korte periode van ademruimte voor de partner. Een stuk van deze capaciteit zal nu worden voorbehouden worden voor mensen met een palliatief statuut.

Schepen Natacha Waldmann: "Voorafgaand aan de coronaperiode stierven in de beide WZC van Stad Oostende op tweeënhalf jaar tijd 43 bewoners die nog geen drie maanden in de voorziening verbleven, naast 6 bezoekers binnen het aanbod kortverblijf. Dat toont aan dat mensen pas laat de stap naar een WZC zetten, wanneer de zorgnood niet meer opgevangen kan worden in de eigen thuis. Met deze vernieuwing willen we hierop inspelen, zodat de laatste levensfase van ouderen met de nodige zorg en expertise kan worden ingevuld. Ook voor familie en mantelzorgers is dit erg belangrijk. Wanneer het einde nadert, is zorg uit handen kunnen geven soms een voorwaarde voor een mooi afscheid."

Op de afdeling Musin van WZC Lacourt wordt vanaf nu dan ook 'palliatief kortverblijf' aangeboden. ​ Deze nieuwe werkvorm richt zich op mensen met een niet-complexe palliatieve situatie. Meer specifiek gaat het over ouderen waarvoor op het einde van het leven de thuiszorg niet langer haalbaar is en voor wie een palliatieve eenheid of een ziekenhuisopname niet noodzakelijk is.

Kwaliteit voorop

De bewoners in het 'palliatief kortverblijf' krijgen dezelfde kwalitatieve zorg als andere bewoners van het WZC. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan het vormgeven van de levenseindezorg. Dit in dialoog met bewoners en hun familie, mantelzorgers of andere context. De medewerkers en de hoofdverpleegkundige zijn opgeleid en gespecialiseerd in palliatieve zorg. Er is ook een zeer nauwe samenwerking met de interne ouderenpsycholoog.

Schepen Waldmann besluit: "Sterven en vooral hierover praten blijft een erg groot taboe. Niemand wil te diep nadenken over het eigen levenseinde. Als het dan zover is, kan het een grote steun zijn voor jezelf en je naasten om omringd te worden door mensen die ervaren zijn in het begeleiden van dit proces. Actief gaan inzetten op levenseindezorg in het WZC is een enorme stap vooruit naar een waardig levenseinde voor iedereen."