NatachaWaldmann

Wie is Natacha Waldmann...

Sinds 2019 ben ik Schepen van Welzijn, Zorg en Onderwijs in Oostende, een portefeuille die me nauw aan het hart ligt. Van opleiding ben ik namelijk orthopedagoge en oplossingsgericht therapeut. Na mijn studies startte ik in 2003 als leerkracht expressie in het MMI van Kortemark en gaf ik les als docent in de lerarenopleiding aan De Avondschool in Gent. Daar ben ik gebeten door de onderwijsmicrobe. Ik maakte al snel de overstap naar het Centrum voor Leerlingbegeleiding in Oostende, waar ik de vele problematieken die kinderen en jongeren in hun ontwikkeling kunnen ervaren samen met scholen en ouders mee hielp ondersteunen. In 2012 werd ik zorgdirecteur bij De Kade vzw, een organisatie in Brugge waar ik de inhoudelijke leiding had over de afdeling kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen (GES). Dat ben ik blijven doen tot ik schepen werd. Ik ben geboren in Oostende maar opgegroeid in Leffinge, intussen woon ik samen met mijn man Youri en mijn drie kinderen Titus, Len en Pixie in Mariakerke.

Waarom kies ik voor politiek?

Ik kom niet uit een politiek nest, maar heb wel altijd de drang gevoeld om maatschappelijk mee dingen in beweging te zetten. Onrechtvaardigheid bestrijden is mijn motor. Tijdens mijn professionele carrière maar ook vroeger als leidster in de scouts heb ik te vaak gezien hoe kinderen die opgroeien in een kwetsbare omgeving bij voorbaat al kansloos waren. Dat aankaarten maar ook bestrijden is wat mij drijft. Politiek heeft het niet altijd onder de markt, maar is wel dé weg naar verandering en een middel dat een positieve impact kan hebben op heel wat levensdomeinen. Beslissingen die wij nemen hebben een wezenlijke invloed op de levenskwaliteit van mensen. Omdat ik echt overtuigd ben van het feit dat iedereen recht heeft op geluk, is de stap zetten naar de politiek voor mij een evidentie gebleken. Groen is een partij die verder kijkt dan de volgende verkiezingen. We streven trendbreuken na, duurzame verandering die het leven van mensen beter maakt. Stap voor stap bouwen we sinds 2019 ook in Oostende mee aan een beter beleid. Onze kinderen en kleinkinderen verdienen een meer leefbare, menselijkere en gezondere stad. Dat is mijn drijfveer, en daar gaan we voor. Heb je vragen of opmerkingen? Aarzel niet om contact op te nemen!

De Speerpunten

Klik op de speerpunten om er meer over te ontdekken...

klimaat

Armoedebestrijding

milieu

Zorg

mens

Sociaal Verhuurkantoor

kinderen

Onderwijs

Cultuur

Lokaal gezinsbeleid

Economie

Welzijn

Economie

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Economie

Ouderenbeleid

Lees hier het volledige Bestuursakkoord