In Oostende kunnen gezinnen in een financieel kwetsbare situatie al enkele jaren beroep doen op onderwijscheques voor het betalen van schoolkosten. Het systeem was echter aan een grondige hervorming t...

Oostende
2 days ago

In het OverKophuis op de Albert I-Promenade kunnen jongeren tot 25 jaar terecht voor een luisterend oor of professionele hulp. Verschillende organisaties uit zowel het jeugdwerk als het welzijnswerk v...

Oostende
3 days ago

Stad Oostende voorziet jaarlijks 30.000 euro om vernieuwende onderwijsprojecten uit te werken onder de noemer ‘Iedereen mee’. Scholen, verenigingen en (vrijetijds)organisaties kunnen hiervoor een ...

Oostende
1 week ago

Stad Oostende hecht veel belang aan studie- en opvoedingsondersteuning voor kinderen en jongeren. Na enkele jaren experimenteren via projectsubsidies start daarom vanaf nu een structurele uitwerking v...

Oostende
2 weeks ago

Stad Oostende zet al enkele jaren volop in op veilige schoolomgevingen. Daarvoor werd met diverse scholen een traject opgestart samen met de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid (VSV), de Lokale Polit...

Oostende
3 weeks ago

Het Centrum voor Leren en Werken en het Centrum voor Deeltijds Onderwijs meldde vorig jaar dat er in Oostende een tekort is aan werkplekken. Stad Oostende besliste daarop om acht werkplekken per schoo...

Oostende
3 weeks ago

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail