Van 18 tot 25 september 2023 organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) een zesde editie van de ‘Week van de Duurzame Gemeente’. Het campagnethema dit jaar is onderwijs. ...

Oostende
1 week ago

Stad Oostende profileert zich als dementievriendelijke stad, want we zijn allemaal Oostendenaars, ook diegene die met dementie leven. Naar aanleiding van de week van dementie, van 18 tot 24 september...

Oostende
1 week ago

In Oostende leven tussen de 11.700 en 16.000 mensen in armoede, wat boven het Vlaams gemiddelde zit. Ook het aandeel gezinnen met kinderen in armoede is hoger dan in de meeste Vlaamse steden en gemeen...

Oostende
3 weeks ago

Vanaf dit schooljaar wordt de modernisering van het secundair onderwijs uitgerold in het vijfde middelbaar. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om nieuwe studierichtingen in het leven te roepen, om het ...

Oostende
3 weeks ago

Foodsavers regio Middenkust, waar Stad Oostende initiatiefnemer in is, verzamelt, sorteert en herverdeelt voedseloverschotten via sociale organisaties en OCMW ’s in de regio. Dankzij een nieuwe same...

Oostende
2 months ago

In het kader van de charter 'Generatie Rookvrij' voert Stad Oostende nu ook een algemeen rookverbod in op speelpleinen. De aangepaste verordening wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van 26 juni 2023....

Oostende
2 months ago

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail