In de meerjarenplanwijziging maakt de stad bijkomende middelen vrij voor de ondersteuning van O.666, de proeftuin voor sociaal, circulair en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Samen met eigenaar ...

Oostende
2 years ago

Voor Stad Oostende is de aanpak van intrafamiliaal geweld prioritair. Van 25 november tot en met 10 december 2020 brengen we de problematiek extra onder de aandacht. Het Stadhuis, CC De Grote Post en ...

Oostende
2 years ago

Stad Oostende werkt sinds deze zomer samen met YouthStart. Die organisatie biedt intensieve trainingen aan waarbij jongeren uitgedaagd wordt om hun droomproject te realiseren. Deze week rondde een twe...

Oostende
2 years ago

De coronacrisis maakte duidelijk dat voldoende en gezonde voeding voor iedereen niet altijd vanzelfsprekend is. In Oostende zijn 9 noodvoedselhulporganisaties actief. In het kader van de structurele a...

Oostende
2 years ago

Tijdens de coronacrisis hebben scholen in sneltempo de omslag naar digitaal onderwijs gemaakt. Om elk kind de kans te geven mee op de kar te springen, schenkt offshore windmolenpark Norther 136 nieuwe...

Oostende
2 years ago

Stad Oostende wil er zijn voor álle Oostendenaars die extra steun of hulp nodig hebben en hen beter begeleiden. Wie een welzijnsvraag heeft krijgt één aanspreekpunt en wordt dus begeleid door dezel...

Oostende
2 years ago