Brugfiguren secundair onderwijs Oostende van start

Share this:

Stad Oostende werkt al 15 jaar succesvol met brugfiguren in het basisonderwijs. Ze maken het verschil voor kwetsbare gezinnen, de scholen en het welzijnsveld. Vanaf dit schooljaar breiden we de werking uit naar het secundair onderwijs en basisscholen zonder vaste brugfiguren. “Met deze uitbreiding willen we ervoor zorgen dat zo veel mogelijk jongeren in onze Oostendse scholen hun diploma behalen”, zegt Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann.

Te veel leerlingen verlaten het secundair onderwijs zonder diploma. In Oostende is de problematiek groot. Volgens de laatste cijfers komt 16% van de Oostendse jongeren ongekwalificeerd op de arbeidsmarkt terecht en start met een beperking aan de zoektocht naar een job. “Een diploma behalen is een sterke hefboom om uit armoede te geraken. Om te voorkomen dat jongeren zonder diploma de schoolbanken verlaten, investeren we vanaf dit schooljaar in brugfiguren in de middelbare scholen”, zegt schepen Waldmann.

Vertrouwenspersoon

Brugfiguren zijn neutrale vertrouwenspersonen die los van de schoolinstelling werken en een andere rol aannemen dan een leerlingbegeleider of een CLB. Ze vormen een brug tussen de jongeren en hun netwerk enerzijds en de school anderzijds. Hun opdracht is om de kloof die soms tussen beide ontstaat, te dichten en zo de band met de school te behouden. Ze bieden onder andere een luisterend oor, gaan mee op stap, verstrekken informatie en gaan op huisbezoek.

Bovendien zoekt een brugfiguur mee naar oplossingen als de basisbehoeften van jongeren onvoldoende zijn om op een goede manier school te lopen. Omdat brugfiguren over een uitgebreid netwerk beschikken, zijn ze de uitgelezen personen om contacten te leggen met de juiste welzijnspartners. Bovendien werken ze nauw samen met het zorgteam van de school. Ze kunnen de jongeren ook dicht volgen als ze van school veranderen en zorgen voor een warme en vlotte overdracht.

Laagdrempelig

Om de drempel zo laag mogelijk te houden, zijn de brugfiguren zichtbaar aanwezig op school. Bovendien zijn ze rechtstreeks aanspreekbaar voor de leerlingen. De brugfiguren leren de jongeren kennen en bouwen een vertrouwensband met hen op. Ze brengen ook bezoeken thuis bij de betrokken studenten.

Het versterken van de brugfiguren maakt deel uit van het armoedebestrijdingsplan van de Stad. “De focus ligt in eerste instantie op leerlingen van de tweede graad, omdat we daar vaker de eerste signalen van schoolmoeheid opmerken. Door al vroeg preventief in te grijpen hopen we het afhaken op een later moment te vermijden en jongeren meer kansen in het leven mee te geven. We pakken de armoede in onze Stad structureel aan”, legt Natacha Waldmann uit.