Gemeenteraad keurt reglement laptopcheques goed om digitale kloof te dichten

Share this:

De coronacrisis heeft heel wat scholen het afgelopen schooljaar versneld in het digitale onderwijs laten stappen. Al snel bleken echter heel wat kinderen die opgroeien in armoede uit de boot te vallen. Omdat ook kinderen uit kwetsbare gezinnen alle kansen moet krijgen, engageerde Stad Oostende zich ertoe om kinderen die dat nodig hebben te voorzien van een laptop of tablet om mee te kunnen op school.

 

Op de gemeenteraad van 26 oktober werd een reglement goedgekeurd waarmee Stad Oostende elk gezin in nood van een laptop, chromebook of tablet kan voorzien, om zo te vermijden dat leerlingen moeten afhaken bij digitaal onderwijs. Dit systeem van laptopcheques komt bovenop de vele inspanningen die reeds gebeurd zijn door Stad Oostende, door bedrijven, en door particulieren tijdens de eerste lockdown.

Scholen als cruciale partner

Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: “Geen enkel kind laten we achter. Met de 35.500 euro die we hiervoor vrijmaken, hopen we een antwoord te kunnen bieden op alle vragen. Bij dit systeem zijn scholen ook een cruciale partner, om noden in kaart te brengen maar ook om jongeren te helpen de stap te zetten naar meer ondersteuning.”

Directeur Dirk Degrauwe van de het Vesaliusinstituut getuigt: “In volle coronacrisis bleek het digitale verhaal de reddingsboei voor het onderwijs. Maar ook na de zomervakantie bleek dit een blijver. De laptop, e-learning, digitale werkplatformen en digitale communicatie met de leerlingen… het krijgt allemaal een grotere plaats in ons onderwijs, en dat is goed. Alleen is het wel een belangrijke voorwaarde dat alle leerlingen het juiste materiaal hebben en er goed mee kunnen werken.”

Samen tegen digitale en sociale uitsluiting

Schepen Waldmann besluit: “Een digitale achterstand staat vandaag de dag gelijk aan sociale uitsluiting. Dit moeten we zo snel mogelijk wegwerken. Met het voorzien van laptops voor alle Oostendse gezinnen met schoolgaande kinderen, zetten we een belangrijke stap in de goede richting.”

Alle laptops zullen in afspraak met de scholen afgeleverd worden en klaargemaakt worden voor gebruik.