JAC en Habbekrats gaan samen overkop

Share this:

In het OverKophuis op de Albert I-Promenade kunnen jongeren tot 25 jaar terecht voor een luisterend oor of professionele hulp. Verschillende organisaties uit zowel het jeugdwerk als het welzijnswerk vormen samen OverKop. Vandaag slaan Habbekrats en JAC Oostende nog sterker de handen in elkaar met de vorming van een nieuw OverKopteam.

Sinds de opening van het OverKophuis hebben al heel wat jongeren hun weg gevonden naar het huis op de Zeedijk. Je kan er als jongere tot 25 jaar gewoon binnen lopen en allerlei leuke activiteiten doen. Daarnaast is het een veilige plek waar je ook een luisterend oor vindt en beroep kan doen op hulp, zonder een label opgeplakt te krijgen.

Het OverKophuis bestaat uit diverse organisaties en startte ooit op initiatief van jeugdwerkorganisatie Habbekrats, die al meer dan 10 jaar jeugdwerk en ontmoetingskansen organiseert voor jongeren uit Oostende. Hun 'Huis aan Zee' werd in 2016 omgedoopt tot een OverKophuis na de Rode neuzenactie van radiozender Q-Music.

In 2021 besliste de Vlaamse Regering om de Overkophuizen structureel in te bedden in het jeugdwelzijnslandschap. In samenwerking met de Oostendse kernpartners in jeugdwelzijn kreeg het OverKophuis een doorstart met structurele steun én een versterkt aanbod. In het najaar van 2022 werden zowel partners uit de geestelijke gezondheidszorg als uit het jeugdwerk samengebracht om dit partnerschap en het OverKophuis 2.0 vorm te geven.

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: “Mentaal welzijn is bij jongeren de afgelopen jaren met stip één van de belangrijkste thema’s geworden waar ze mee worstelen. Hoewel er reeds enorm veel aanbod is aan hulpverlening, blijft het voor veel jongeren moeilijk om te praten over wat hen bezighoudt. Daarom is het zo belangrijk om hulp ook binnen te brengen op plaatsen waar ze zich goed voelen en waar vertrouwensfiguren zijn. Zo kunnen we veel vroeger al problemen en hulpvragen detecteren en jongeren helpen om hiermee om te gaan. Die preventieve aanpak loont en voorkomt in veel gevallen ernstiger problemen in de toekomst.”

Nieuw OverKopteam verenigt hulpverlening van Habbekrats en JAC Oostende

Een eerste belangrijke stap is een verbeterde samenwerking tussen Habbekrats en het JongerenAdviesCentrum Oostende, kortweg JAC. Jongeren kunnen hier gratis informatie, advies en ondersteuning krijgen voor alle vragen of problemen waar je als jongere mee te maken kan hebben. Het JAC maakt deel uit van het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Noord-West-Vlaanderen.

Voortaan bundelen beide partners hun krachten. Iedere woensdagmiddag gaan twee JAC-medewerkers aan de slag in het OverKophuis. Samen met de jeugdwerkers van Habbekrats vormen ze zo een nieuw OverKopteam. Jongeren die niet goed in hun vel zitten, kunnen zo op een zeer laagdrempelige manier hulp vinden. Het is een nieuwe vorm van teamwerking waarbij de sterktes van beide organisaties worden ingezet. Door deze samenwerking kan de hulpverlening effectief ingebed worden binnen de vrije tijd van jongeren.

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail