Kick-off grote gezondheidsenquête Stad Oostende

Share this:

Hoe gezond is de Oostendenaar? Het antwoord op die vraag wordt het uitgangspunt voor het toekomstig gezondheidsbeleid van Stad Oostende. Momenteel loopt een enquête bij 1.500 inwoners van de stad waarbij gepeild wordt naar de gemiddelde gezondheid van de Oostendenaar. In samenwerking met LOGO Oostende-Brugge en het Wetenschappelijk instituut Sciensano worden 1.500 inwoners van de Stad bevraagd.

Begin oktober kregen 1.500 Oostendenaars een gezondheidsenquête in de bus. Deze lokale gezondheidsenquête is een standaardvragenlijst ontwikkeld door het wetenschappelijk instituut Sciensano. "Op vandaag is het gezondheidsbeleid in onze stad beperkt. In het verleden was hier weinig aandacht voor en lag de focus vooral op prikacties zoals campagnes rond obesitas of het griepvaccin. Om onze aanpak uit te bouwen tot een volwaardig gezondheidsbeleid, moeten we eerst zicht hebben op de huidige situatie. Vandaar de nood aan een enquête", zegt Schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann.

Gestandaardiseerde vragenlijst

Het gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst laat toe om een nulmeting uit te voeren. Daarnaast is regelmatige herhaling van de enquête een middel om het beleid te evalueren. Dankzij de samenwerking met LOGO Brugge - Oostende en Sciensano is het ook mogelijk om te vergelijken hoe ver we staan in vergelijking tot andere gemeenten. De vragenlijst bevat vragen die te maken hebben met onder meer lichaamsbeweging, alcohol- en tabaksgebruik, voedingsgewoonten en geestelijke gezondheid.

1.500 Oostendenaars

De bevraging gebeurt anoniem en dat bij een representatieve steekproef van 1.500 Oostendenaars. De enquête kan digitaal of op papier worden ingevuld, alle antwoorden worden strikt vertrouwelijk verwerkt en zullen zo een beeld geven van de gezondheidssituatie in Oostende. Dit wordt de kapstok voor een doorstart van het gezondheidsbeleid. "Vandaag wordt al te vaak gedacht aan ziektebestrijding als we het over volksgezondheid hebben. Nochtans zit er enorm veel winst op het preventief werken. We kiezen in Oostende voor een focus op gezondheidsbehoud eerder dan ziektebeheersing. Dat wordt de rode draad binnen het nieuwe beleid. De concrete invulling hiervan zal aan de hand van de resultaten van de enquête worden bepaald", aldus nog Schepen Waldmann.

De resultaten van de gezondheidsenquête worden in de loop van 2022 bekendgemaakt. Het initiatief werd aangekondigd in het stadsmagazine De Grote Klok, de ontvangers kregen ook een begeleidende brief om hen te motiveren om deel te nemen.