Skate & Create geeft kwetsbare jongeren een duwtje in de rug

Share this:

Jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie hebben vaak een zware 'rugzak' die ze levenslang meedragen. Deze jongeren wil Stad Oostende samen met de vzw Coast Capital een duwtje in de rug geven met het project Skate & Create. 'Ontmoeten en creëren' staan hierbij centraal om zelfreflectie en gedragsverandering te bevorderen.

Het project 'Skate & Create' richt zich op jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie en al dan niet ervaring hebben met skateboarden of skate art. Met ‘skaten’ als centraal thema wordt een draagvlak gecreëerd om ontmoeting te stimuleren en het organiseren van evenementen mogelijk te maken. Bedoeling is om zelfreflectie en gedragsverandering bij kwetsbare jongeren te bevorderen.

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: "Stad Oostende heeft de handen in elkaar geslagen met de vzw Coast Capital voor dit project. Vanuit hun ervaring zullen ze een aanbod ontwikkelen op maat van de noden van diverse jeugdwelzijnspartners (bijzondere jeugdzorg, geestelijke gezondheid, VAPH). Het doel is zelfreflectie bij jongeren bevorderen en gedragsverandering teweegbrengen zodat ze versterkt worden en aan zelfvertrouwen winnen."

Skate & Create vertrekt vanuit de methodiek van het ervaringsleren. Stad Oostende gaat hiervoor in zee met Coast Capital vzw die een subsidie krijgt van de stad om het project uit te werken. "Naast het skaten spreken we ook de creativiteit van jongeren aan via onder andere fotografie, stickers maken,… Zo leren ze hun talenten ontdekken en bouwen ze zelfvertrouwen op, wat hen ook sterker maakt in andere levensdomeinen. Vanuit het project zullen ook bruggen gebouwd worden tussen de verschillende jeugdwelzijnspartners in Oostende en bij uitbreiding West-Vlaanderen," zegt Levi Vermote van Coast Capital vzw.

Dankzij tussentijdse reflectiemomenten zullen jongeren inzichten kunnen verwerven in specifieke vaardigheden en attitudes, waar ze in hun latere traject op kunnen verder bouwen. Door concreet te ervaren, te reflecteren, te conceptualiseren en te experimenteren rond trial, error en het doorbreken van angsten kunnen jongeren hun vermogen en zelfvertrouwen versterken.

"Zo willen we het zelfbeeld van deze groep opkrikken en hen tot zelfzekere, sterke volwassenen laten opgroeien. Deze jongeren zijn de toekomst van onze stad, als lokaal bestuur willen we er dan ook zorg voor dragen," aldus nog de schepen.