Onderwijs centraal tijdens Week van de Duurzame Gemeente

Share this:

Van 18 tot 25 september 2023 organiseert de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) een zesde editie van de ‘Week van de Duurzame Gemeente’. Het campagnethema dit jaar is onderwijs. Ook Stad Oostende neemt deel en zet hierbij graag de lokale helden en initiatieven van het Oostendse onderwijs en het mondiaal beleid in de kijker via een online portrettenreeks op Instagram.

De VVSG organiseert de Week van de Duurzame Gemeente sinds 2018. Het is een publiekscampagne om enerzijds de bekendheid van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te vergroten en anderzijds lokale besturen handvaten aan te reiken voor een duurzaam lokaal beleid op lange termijn. De focus ligt dit jaar op ontwikkelingsdoelstelling vier: ‘Onderwijs’. Stad Oostende neemt ook dit jaar deel en wil haar waardering tonen voor de dagelijkse inzet van de lokale onderwijshelden.

Onderwijs in de kijker

Onderwijs is een uitdaging. Kwalitatief, inclusief en toegankelijk onderwijs realiseren voor iedereen, betekent ook inzetten op de strijd tegen armoede op school. Lokale verankering is daarbij cruciaal. Scholen die goed samenwerken met hun lokale bestuur bereiken veel meer. Net omdat ze het bredere perspectief in hun organisatie brengen, omdat er brugfiguren rondlopen, structurele samenwerkingen ontstaan en ze via bredeschoolinitiatieven kinderen bereiken die anders niet deelnemen.

Stad Oostende wil tijdens de Week van de Duurzame Gemeente haar waardering tonen voor de dagelijkse inzet van die lokale helden. Daarnaast wil de Stad ook de Oostendse initiatieven in de kijker plaatsen die zich inzetten voor onderwijsprojecten in het Globale Zuiden en die het Mondiaal burgerschap ook in Oostende onder de aandacht brengen. De Stad denkt hierbij aan alle vrijwilligers bij FMDO, de Katrol, Talen(t) aan zee, de huiswerkklassen, Ligo, Beno, Avansa, Profundo Ecoliers sans papiers, Save Children of Hope, 11.11.11, de stedenband Oostende-Banjul, Amorga, Bourok Bo Kadiom, La Konko, Mali-ka-di, Moganza…

Helden in beeld

Stad Oostende maakte vier portrettenreeksen/filmpjes over die lokale helden die tijdens de Week van de Duurzame Gemeente te zien zullen zijn via de Instagrampagina van de Stad. 

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail