Oostende biedt leerlingen deeltijds onderwijs werkplek aan binnen de stadsorganisatie

Share this:

Het Centrum voor Leren en Werken en het Centrum voor Deeltijds Onderwijs meldde vorig jaar dat er in Oostende een tekort is aan werkplekken. Stad Oostende besliste daarop om acht werkplekken per schooljaar binnen de Stadsorganisatie aan te bieden voor leerlingen van het deeltijds onderwijs en hen te begeleiden. De Stad voorziet hiervoor 45.000 euro steun en wil hiermee een voorbeeld zijn voor andere werkgevers.

Oostende heeft als streefdoel om meer jongeren te zien uitstromen uit het secundair onderwijs met een diploma of getuigschrift. Centra voor deeltijds onderwijs spelen hierin een belangrijke rol. Zij motiveren jongeren tussen 16 en 25 jaar en verhogen zo hun kansen op een duurzame tewerkstelling. Het deeltijds onderwijs combineert onder de noemer duaal leren zowel leren als werken en is bedoeld voor leerlingen die niet langer voltijds op de schoolbanken willen zitten maar wel kiezen voor het aanleren van een specifiek beroep.

Samenwerking met de Stad

Er zijn in Oostende twee centra voor deeltijds onderwijs: het Centrum voor Leren en Werken (CLW) en het Centrum voor Deeltijds Onderwijs (CDO). Beide centra meldden vorig jaar een groot tekort aan werkplekken binnen bepaalde werkdomeinen en willen daarom graag een samenwerking aangaan met de Stad. Schepen van Onderwijs Natacha Waldmann: "Het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom is één van de sleutelacties binnen ons armoedeplan. Het spreekt dan ook voor zich dat we bij een dergelijke vraag vanuit de scholen ook zelf willen bijdragen. Door die kans te bieden, helpen we leerlingen competenties ontwikkelen voor de toekomst. Geen woorden maar daden, daar staan wij voor als lokaal bestuur."

Acht werkplekken

De Stad gaat een langdurige samenwerking aan met beide centra en voorziet hiervoor jaarlijks 45.000 euro in het budget.

Ze willen jongeren maximale kansen geven om hun vaardigheden en talenten te ontdekken en ontwikkelen. Werkplekleren en stages spelen hier een cruciale rol in, daarom beslisten ze om acht werkplekken per schooljaar in te richten bij Stad Oostende. Ze blijven ook investeren in opleidingen voor hun eigen medewerkers, zodat ze de leerlingen optimaal kunnen begeleiden. Ze willen met dit initiatief een voorbeeld zijn voor andere werkgevers.

Momenteel zijn er al vier leerlingen gestart binnen de stadsorganisatie, drie andere trajecten worden binnenkort opgestart. Het gaat hierbij om werkplekken als keukenmedewerker, schilder, lasser en verzorgenden binnen de woonzorgcentra en de kinderdagverblijven.

“In deeltijds of duaal leren is het niet altijd eenvoudig om jongeren aan het werk te krijgen. Een werkvloer met een goede begeleiding en waar er nog tijd voor jongeren vrijgemaakt wordt, is niet vaak te vinden. Stad Oostende komt hiermee een stap tegemoet aan onze verzuchtingen om geschikte werkplekken te vinden voor jongeren”, aldus de verantwoordelijken van beide centra. 

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail