Samenwerking Foodsavers en Dreamland zorgt voor herverdeling speelgoed

Share this:

Foodsavers regio Middenkust, waar Stad Oostende initiatiefnemer in is, verzamelt, sorteert en herverdeelt voedseloverschotten via sociale organisaties en OCMW ’s in de regio. Dankzij een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met Dreamland komt daar nu ook een luik rond speelgoed bij. Zo kunnen kinderen die opgroeien in een gezin in armoede ook toegang krijgen tot ontwikkelingsstimulerend materiaal.

Het initiatief maakt deel uit van een bredere samenwerking tussen voedseldistributieplatformen Foodact 13, Foodsavers regio Middenkust en Foodsavers Westhoek. Foodsavers Westhoek begon al in oktober 2022 met een proefproject om samen met Dreamland geretourneerde spullen zoals speelgoed van de afvalberg te redden. Bij Dreamland worden de spullen opgehaald en in samenwerking met maatwerkbedrijf Interwest gesorteerd, getest en eventueel hersteld. Het speelgoed wordt daarna verdeeld over de 3 voedseldistributieplatformen. In Oostende zorgt Foodsavers regio Middenkust voor een efficiënte en doelgerichte verdeling van dit aanbod aan kinderen in een kwetsbare situatie.

Herbestemming speelgoed

Dat het speelgoed daarna een goede invulling zal krijgen, is duidelijk. Bij het Huis van het Kind bijvoorbeeld zal het speelgoed ingezet worden in het ruilhoekje. Het is voor kleine kinderen immers belangrijk om met mama of papa te spelen omdat dit hen veiligheid en geborgenheid biedt en de band tussen ouder en kind laat groeien. Via hun ruilhoekje zullen kinderen bereikt worden die in mindere mate toegang hebben tot spelmateriaal. Bij de Katrol en andere begeleidingstehuizen willen ze met het geschonken speelgoed een verjaardagskast ontwikkelen. Die kast zal elk kind de mogelijkheid bieden om bij uitnodigingen naar verjaardagsfeestjes ook een mooi stuk speelgoed te kunnen meenemen. Bij Antenne zullen ze op speciale gelegenheden zoals Sinterklaas of Pasen ook voor gezinnen in armoede de mogelijkheid geven om kinderen met een laag inkomen een mooi geschenk aan te bieden.

Spelen is voor kinderen meer dan zich kunnen bezighouden. Dankzij spel ontwikkelen kinderen namelijk belangrijke vaardigheden, zowel op motorisch vlak als op het gebied van sociale vaardigheden en denkontwikkeling. “In Oostende leven 1 op 3 kinderen in armoede, voor die kinderen is toegang tot divers speelgoed niet vanzelfsprekend. Stad Oostende, Foodsavers en Dreamland werken vanaf nu samen om speelgoed dat niet meer verkocht wordt te herverdelen via voedselbedelingsinitiatieven. Zo kunnen we aan een kwetsbare doelgroep de mogelijkheid bieden om ook afwisselend en verrijkend hun vrije tijd in te vullen," duidt Schepen van Welzijn Natacha Waldmann.

Het project wordt mede mogelijk gemaakt met de steun van het Kinder Kansen Fonds. Het Kinder Kansen Fonds is een fonds bij de Koning Boudewijnstichting (KBS) in de vorm van een Schenkerskring en is een initiatief van Rotary Gistel vzw. Voorzitter Kinder Kansen Fonds Kurt Depuydt over de samenwerking: "De focus van het Kinder Kansen Fonds is kinderen van 0 tot 12 betere kansen bieden in hun ontwikkeling. De breed gedragen samenwerking van het project was een belangrijke motivatie om de steun toe te kennen."

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail