Stad Oostende investeert in taallessen op de werkvloer

Share this:

Voor de zomer ging Stad Oostende van start met taallessen op de werkvloer. Anderstalige medewerkers in sociale tewerkstelling krijgen zo de kans hun Nederlands snel te verbeteren. Dit vergroot de kans op een vaste tewerkstelling. Hiervoor werd een samenwerking met het Centrum Volwassenonderwijs Miras afgesloten. Na een positieve evaluatie van het pilootproject werd nu beslist om dit pilootproject te verankeren in de werking van de artikel 60 en vrijwilligerstrajecten, met daaraan gekoppeld een serieuze uitbreiding.

Nederlands als opstap naar de arbeidsmarkt

Stad Oostende sloot in januari 2021 een overeenkomst met cvo Miras voor de organisatie van taallessen voor anderstalige mensen die in de ontmoetingscentra werken met een statuut van sociale tewerkstelling.

Het pilootproject in de ontmoetingscentra was een succes. Taal is daar een belangrijke pijler, want bezoekers van de OC's moeten zich maximaal thuis voelen. Bediend en geholpen worden in het Nederlands is daar een voorwaarde voor. En dat bleek niet altijd mogelijk. Daarom die extra investering in taallessen op de werkvloer.

Schepen van Welzijn en Zorg Natacha Waldmann: "Nieuwkomers die in onze stad aan de slag willen hebben het vaak moeilijk om werk en taallessen te combineren, nochtans is het beheersen van de taal een cruciaal element om kans te maken op een stabiele job. Wanneer mensen in een sociaal tewerkstellingstraject starten, willen we hen daarom helpen om die doelstelling te behalen. De drempel wordt laag gehouden door anderstalige medewerkers deze extra taallessen tijdens hun werktijd te laten volgen."

Aandacht voor dialect en solliciteren

"De taalcursus op de werkvloer duurt 12 weken. Er wordt wekelijks drie uur les georganiseerd. De lessen focussen specifiek op het communiceren met collega's, werken in Vlaanderen, solliciteren, feedback geven en ontvangen,... maar ook woordenschat verbonden met de werkplek en dialecten komen aan bod. We werken ook aan de durf om Nederlands te spreken," legt Isabelle Mostrey van cvo MIRAS uit. "Ons centrum voor volwassenonderwijs staat voor levenslang leren, ook op de werkvloer." 

Pilootproject verdrievoudigd

Een stabiele job vinden op de reguliere arbeidsmarkt is een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken. Daarom investeren we in onder andere taal, zodat werkzoekenden versterkt aan de zoektocht kunnen starten. De eerste resultaten waren positief, daarom besliste Stad Oostende om de werking uit te breiden van 1 sessie per schooljaar naar 3 sessies. We verbreden ook het profiel van medewerkers voor de horeca naar poetspersoneel en medewerkers op het openbaar domein. Tegelijk kunnen ook vrijwilligers aansluiten indien gewenst.

Per sessie kunnen 20 medewerkers deelnemen. Een sessie bestaat uit 12 lessen en een natraject via de app "Taalstad", waarbij werkvloercoaches precies kunnen opvolgen hoe de cursist vordert en waar nog pijnpunten liggen.