Stad Oostende organiseert Kindergemeenteraad

Share this:

Stad Oostende hecht veel belang aan inspraak en participatie van de inwoners. Om ook de jongsten onder ons de kans te geven om mee te denken over de Stad aan Zee, wordt een Kindergemeenteraad georganiseerd. In het najaar worden de kandidaten geloot.

Stad Oostende hecht erg veel belang aan inspraak en participatie. Het bestuursakkoord kreeg dan ook niet zomaar de titel ‘Oostende maken we samen’. Omdat ook de mening van de jongste Oostendenaars belangrijk is, biedt de Stad aan kinderen en jongeren in heel wat kleinere projecten een mogelijkheid tot participatie.

Om die participatie op een meer structurele basis te organiseren, stellen we vanaf het schooljaar 2022-2023 een Kindergemeenteraad aan. Kinderen zijn de toekomst van de stad en een Kindergemeenteraad biedt hen de kans om hun wildste ideeën over Oostende kwijt te kunnen.

Kinderen worden soms moeilijk gehoord als het over het beleid en bestuur van een stad gaat, dit door de vele tussenstappen die meestal gepaard gaan met beslissingen en projecten. Met de Kindergemeenteraad streven we naar een ‘bottom-up’-benadering en willen we hen rechtstreeks betrekken, ontdekken wat zij denken over de projecten van de Stad kan namelijk zeer waardevol zijn.

Loting van de kandidaten

In het najaar van 2022 lanceert Stad Oostende een oproep naar kandidaten. Alle kinderen die in Oostende wonen én naar het vijfde leerjaar gaan in een van de Oostendse basisscholen, kunnen zich kandidaat stellen. Uit de lijst met kandidaten wordt per basisschool telkens één vertegenwoordiger geloot. Door te werken via loting in plaats van met verkiezingen, verlaagt de stad de drempel voor kinderen om zich kandidaat te stellen. Elk kind dat zich inschrijft, heeft evenveel kans om te zetelen in de Kindergemeenteraad.

Vier thematische zittingen in 2023

Na een installatiezitting op 11 januari 2023 waar iedereen kan kennismaken, worden vier thematische zittingen georganiseerd. Tijdens elke zitting zullen de kinderen - met de ondersteuning van inhoudelijke experten - kennismaken met één thema. Daarna kunnen ze hun mening, ideeën en dromen over dit thema delen en worden deze in een advies aan het stadsbestuur gegoten. De dienst Jeugd en de participatieambtenaar werken de verschillende thema’s uit in overleg met diverse stadsdiensten.

Stad Oostende lanceert na de herfstvakantie een oproep via de scholen. Kinderen kunnen zich kandidaat stellen via een online aanvraagformulier op www.oostende.be/kindergemeenteraad of schriftelijk bij de dienst Jeugd in het Stadhuis, uiterlijk op donderdag 24 november 2022 om 20.00 uur.