Stad Oostende zet in op mentaal welzijn bij jongeren

Share this:

De Vlaamse jeugd worstelt steeds vaker met psychische problemen. Ook in Oostende wonen er kwetsbare jongeren die nood hebben aan laagdrempelige psychologische hulp. Naar aanleiding van de Tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid (1 tot 10 oktober) lanceert Stad Oostende de campagne ‘Durf hulp opzoeken en durf praten!’ waarbij TEJO Oostende, het lokale Overkophuis en het Jongeren Advies Centrum (JAC) in de kijker geplaatst worden.

Stad Oostende toonde eerder al daadkracht rond het thema mentaal welzijn en engageerde zich om het aanbod aan eerstelijnsorganisaties te versterken. Zo werd de ondersteuning aan TEJO Oostende gevoelig verhoogd, speelt de Stad een actieve rol in het lokale Overkophuis én wordt er nauw samengewerkt met het Jongeren Advies Centrum (JAC) Oostende.

Filmpjes mentaal welzijn (JAC, TEJO, Overkophuis)

Naast het versterken van dit lokale hulpaanbod, wil Stad Oostende de drempel voor jongeren verlagen om te praten over mentale problemen. Want durven hulp vragen, is al een drempel op zich. Om de jongeren daarbij te helpen, lanceert de Stad tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid (1-10 oktober) een campagne waarbij de drie organisaties gepromoot worden. De boodschap is “Durf hulp opzoeken en durf praten!”.

Stad Oostende ontwikkelde voor de campagne enkele toegankelijke filmpjes op maat van jongeren en hun leefwereld. Drie jongeren vertellen hun verhaal en nemen de kijker letterlijk mee tot aan de deuren van TEJO, het Overkophuis en het JAC. De filmpjes zullen verspreid worden via social media.

Inhoud campagne

Om de campagne ook zichtbaar te maken buiten de online wereld, werden er posters en flyers geprint die het campagnebeeld ondersteunen. De affichebeelden worden in de leefwereld van jongeren zichtbaar gemaakt dankzij de scholen, sport – en jeugdinfrastructuur én via andere gekende jongerenhotspots.

Op de flyers staan nuttige adressen waar jongeren terechtkunnen bij problemen. Op de website van Stad Oostende kunnen professionals dan weer terecht voor meer informatie over bijscholingen en preventiepakketten rond veerkracht en geestelijke gezondheidszorg.

Vorming voor jeugdverenigingen

Tijdens het slotweekend van de tiendaagse van de Geestelijke Gezondheid organiseert de Stad een vorming rond Mentaal Welzijn speciaal voor jeugdverenigingen. De hoofdleiding van de jeugdverenigingen krijgt de workshop ‘Geluk zit in een klein driehoekje’. Het is de bedoeling dat de hoofdleiders op hun beurt de methodiek uitleggen aan de andere leden/leiders van de jeugdverenigingen. Op die manier bereikt de Stad opnieuw rechtstreeks heel wat jongeren en kan ze het psychisch welzijn van de jeugd versterken.