Stad Oostende zet leerkrachten in de bloemetjes

Share this:

Oostende is een onderwijsstad. Meer dan 12.000 leerlingen vinden hun weg naar lagere en middelbare scholen. Elk schooljaar opnieuw zetten ook een pak leraren zich in om kinderen en jongeren te laten groeien. Naar aanleiding van de Dag van de Leerkracht zet Stad Oostende ook dit jaar alle schoolteams graag in de kijker met een boeiende lezing en een leuke attentie.

Elke dag anders

Meer dan 12.000 leerlingen lopen school in Oostende. Een pak leerkrachten zet zich elke dag opnieuw in om hen te helpen groeien tot de volwassenen van morgen. Ook Stad Oostende levert heel wat inspanningen om de uitdagingen op vlak van onderwijs aan te pakken, zo maken we werk van een sterke kleuterparticipatie en het tegengaan van vroegtijdige schooluitval.

Om die doelstellingen te behalen werken we zij aan zij met de vele schoolteams in onze stad. Stad Oostende biedt ondersteuning op diverse manieren aan de diverse onderwijsspelers, want hoewel elke dag anders is in ons onderwijs, is niet elke dag gemakkelijk. Het netoverschrijdend ondersteunend aanbod van de stad heeft als doel om de bekwaamheid van het schoolteam verder te verhogen.

Dag van de leerkracht

"Tijdens de coronacrisis hebben schoolteams het beste van zichzelf gegeven en zich onvoorstelbaar creatief getoond in het zoeken naar oplossingen om toch verbinding met de leerlingen te blijven houden. Op deze Dag van de Leerkracht willen we dan ook alle leerkrachten van het kleuter- tot het volwassenenonderwijs in de bloemetjes zetten. Zij bouwen met ons mee aan het Oostende van morgen", aldus schepen van Onderwijs Natacha Waldmann. "Als dank bieden we alle schoolteams een boek en een lezing aan, waar ze als team naartoe kunnen komen. Maar er worden ook meer dan 3000 zakjes gezonde granola verdeeld, als leuke attentie op deze bijzondere dag."

De aangeboden lezing is door Prof. Dr. Orhan Agirdag waarbij hij het thema van diversiteit in het onderwijs heel gevat en origineel benadert. De lezing vindt plaats op vrijdag 8 oktober in CC De Grote Post. Alle Oostendse onderwijspersoneel is welkom. De ontvangst start om 18.30 uur en de lezing begint om 19.00 uur. Inschrijven kan nog via https://www.oostende.be/inschrijving-dag-van-de-leerkracht. Meer info via  onderwijs@oostende.be of 059 25 89 52.

"Nergens in de regio is zo'n divers aantal studierichtingen in zoveel scholen terug te vinden op zo’n kleine oppervlakte. We zijn daar best trots op.", geeft Natacha Waldmann nog mee.

Schepen Bart Plasschaert, bevoegd voor het Deeltijds Kunstonderwijs vult aan: "Stad Oostende heeft al enige tijd geen eigen stedelijk onderwijs meer, maar wij blijven wel met trots verder inzetten op onze eigen kunstscholen. De Kunstacademie Aan Zee (KAZ) en het Conservatorium Aan Zee (CAZ) zijn ook dit schooljaar weer heel succesvol van start gegaan. De interesse voor het KAZ en het CAZ blijft zeer groot en dat is bemoedigend. We willen vandaag dan ook onze appreciatie tonen voor de leerkrachten in het DKO".

Foto genomen tijdens Dag van de Leerkracht in 't Klein College - Aartshertoginnestraat.