Voorleesproject Luistervinken bereikt opnieuw duizend kinderen

Share this:

Het voorleesproject Luistervinken is een samenwerking tussen de Bibliotheek en de ontmoetingscentra van Stad Oostende. Jaarlijks nemen heel wat kinderen deel aan de voorleesmaand in november. Dit jaar zijn er maar liefst 23 scholen ingeschreven, wat betekent dat ongeveer duizend kinderen zullen deelnemen.

Sociale cohesie op wijkniveau versterken

Luistervinken wordt ondertussen al enkele jaren georganiseerd door de Bibliotheek en de ontmoetingscentra van Stad Oostende. Het intergenerationele project laat voorleesvrijwilligers vorming volgen in de Bibliotheek en op hun beurt voorlezen aan de kinderen. Op een laagdrempelige manier kunnen kinderen zo proeven van prachtige verhalen. Het project slaat niet alleen bruggen tussen verschillende generaties, maar versterkt ook de sociale cohesie op wijkniveau tussen scholen, ontmoetingscentra en de bib met het Nederlands als belangrijke schakel.  

Themaboek met lesmap

De klassen krijgen achteraf ook een themaboek met een lesmap om daarna in de klas verder aan de slag te gaan. Het gekozen boek dit jaar is “Heel Keverburg kookt” van Bibi Dumon Tak. Dit boek werd gekozen omdat het een origineel verhaal is, dat bovendien aangevuld wordt met informatieve stukjes over insecten. Voorlezen aan kinderen speelt een cruciale rol in hun ontwikkeling. Het bevordert de taalvaardigheid, breidt hun woordenschat uit, en het versterkt hun cognitieve vaardigheden. Bovendien versterkt het de band tussen de voorlezer en het kind en legt het de basis voor een levenslange liefde voor boeken. 

Drieëntwintig scholen, duizend kinderen en zeven ontmoetingscentra

Het enthousiasme bij scholen en kinderen is opnieuw duidelijk merkbaar. De scholen tekenden massaal in op het aanbod ‘Luistervinken met de klas’, maar liefst 23 lagere scholen nemen deel, goed voor in totaal ruim duizend kinderen die terecht kunnen in zeven verschillende ontmoetingscentra.

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail