Voor het vijfde jaar op rij nemen ouders van Leefschool De Vlieger het heft in eigen handen en zetten ze een initiatief op om tijdens de schoolvakantie kwalitatieve kinderopvang te organiseren. Stad O...

Oostende
1 year ago

Jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie hebben vaak een zware 'rugzak' die ze levenslang meedragen. Deze jongeren wil Stad Oostende samen met de vzw Coast Capital een duwtje in de rug geven m...

Oostende
1 year ago

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ouderen steeds vaker een gevoel van eenzaamheid en isolement ervaren. Ook in woonzorgcentra komt dat signaal bovendrijven; de band tussen bewoners wordt in veel geva...

Oostende
1 year ago

Het project ‘Samen op Smartschool’ van de Oostendse scholen Sint-Jozef en het Ensorinstituut maakt ouders van leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs wegwijs met het platform Smartschoo...

Oostende
1 year ago

Op de jaarlijkse Wereld Anti-Tabakdag, 31 mei, ondertekent Stad Oostende het charter Generatie Rookvrij. De Stad engageert zich zo om diverse plaatsen waar veel kinderen en jongeren komen rookvrij te ...

Oostende
1 year ago

In mei zal in Oostende voor de eerste keer een grootschalige promocampagne te zien zijn in het straatbeeld waarbij het volwassenenonderwijs in de kijker wordt gezet. Dat gebeurt vanuit Stad Oostende, ...

Oostende
1 year ago

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail