In Oostende leven tussen de 11.700 en 16.000 mensen in armoede, wat boven het Vlaams gemiddelde zit. Ook het aandeel gezinnen met kinderen in armoede is hoger dan in de meeste Vlaamse steden en gemeen...

Oostende
9 months ago

Vanaf dit schooljaar wordt de modernisering van het secundair onderwijs uitgerold in het vijfde middelbaar. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om nieuwe studierichtingen in het leven te roepen, om het ...

Oostende
9 months ago

Foodsavers regio Middenkust, waar Stad Oostende initiatiefnemer in is, verzamelt, sorteert en herverdeelt voedseloverschotten via sociale organisaties en OCMW ’s in de regio. Dankzij een nieuwe same...

Oostende
11 months ago

In het kader van de charter 'Generatie Rookvrij' voert Stad Oostende nu ook een algemeen rookverbod in op speelpleinen. De aangepaste verordening wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van 26 juni 2023....

Oostende
11 months ago

Ook dit jaar konden alle Oostendse scholen deelnemen aan de wedstrijd 'Fietsschool van Oostende'. De jury beoordeelde de kandidaten op basis van kwaliteitscriteria en originaliteit. Dit jaar gaat het ...

Oostende
11 months ago

De Sint-Vincentiusvereniging is partner van Foodsavers regio Middenkust, een project dat de Stad coördineert door maandelijks voor kwetsbare mensen een voedselbedeling te organiseren op een vaste loc...

Oostende
1 year ago

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail