In het kader van de charter 'Generatie Rookvrij' voert Stad Oostende nu ook een algemeen rookverbod in op speelpleinen. De aangepaste verordening wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van 26 juni 2023....

Oostende
8 months ago

Ook dit jaar konden alle Oostendse scholen deelnemen aan de wedstrijd 'Fietsschool van Oostende'. De jury beoordeelde de kandidaten op basis van kwaliteitscriteria en originaliteit. Dit jaar gaat het ...

Oostende
8 months ago

De Sint-Vincentiusvereniging is partner van Foodsavers regio Middenkust, een project dat de Stad co├Ârdineert door maandelijks voor kwetsbare mensen een voedselbedeling te organiseren op een vaste loc...

Oostende
8 months ago

Voor het vijfde jaar op rij nemen ouders van Leefschool De Vlieger het heft in eigen handen en zetten ze een initiatief op om tijdens de schoolvakantie kwalitatieve kinderopvang te organiseren. Stad O...

Oostende
8 months ago

Jongeren die opgroeien in een kwetsbare situatie hebben vaak een zware 'rugzak' die ze levenslang meedragen. Deze jongeren wil Stad Oostende samen met de vzw Coast Capital een duwtje in de rug geven m...

Oostende
8 months ago

Uit diverse onderzoeken blijkt dat ouderen steeds vaker een gevoel van eenzaamheid en isolement ervaren. Ook in woonzorgcentra komt dat signaal bovendrijven; de band tussen bewoners wordt in veel geva...

Oostende
8 months ago