Oostende voert rookverbod in op speelpleinen in het kader van 'Generatie Rookvrij'

Share this:

In het kader van de charter 'Generatie Rookvrij' voert Stad Oostende nu ook een algemeen rookverbod in op speelpleinen. De aangepaste verordening wordt voorgelegd aan de Gemeenteraad van 26 juni 2023.

In mei ondertekende Stad Oostende het charter Generatie Rookvrij. De Stad engageert zich zo om kinderen geboren in 2019 of later te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. De ambitie is om rookgedrag te doen minderen of zelfs helemaal te doen verdwijnen de komende generaties.

In dat kader besliste de Stad om meer dan zeventig plaatsen -waar vooral kinderen en jongeren komen- rookvrij te maken, hierdoor krijgt Oostende het label Generatie Rookvrij. Naast de sensibiliseringscampagne rond roken in bijzijn van kinderen aan de schoolpoort, aan sportinfrastructuur en op de evenementen georganiseerd door de Stad, kiest de stad er nu ook voor een rookverbod in te voeren op speelpleinen.

Rookvrije toekomst

Voor een rookvrije toekomst is sensibiliseren de sleutel, maar het is belangrijk dat ook handhaving kan voor wie hardleers is. De Stad hanteert meerdere preventiestrategieën zoals informeren, sensibiliseren, omgevingsinterventies, regels en afspraken en begeleiding. Voorbeelden hiervan zijn: informatie die zal verspreid worden via de scholen, vorming voor medewerkers rond omgaan met mensen die roken in een rookvrije zone, het weghalen van rookzuilen aan de sportinfrastructuur en een rookverbod op speelpleinen.

Concreet wordt dit verbod opgenomen in de aanpassingen aan de Stedelijke verordening betreffende orde en veiligheid die ter goedkeuring wordt voorgelegd op de Gemeenteraad van 26 juni 2023. Aan de verordening zal worden toegevoegd:

  • Op publiek toegankelijke speelpleinen die opgenomen zijn in de stedelijke lijst van speelpleinen met rookverbod, is het verboden om te roken of te vapen in een straal van vier meter rond de speeltoestellen.
  • Inbreuken op deze bepaling kunnen bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie van maximaal 250,00 euro voor meerderjarige overtreders en maximaal 175,00 euro voor minderjarige overtreders die de volle leeftijd van 14 jaar hebben bereikt.

Schepen van Welzijn Natacha Waldmann: "Het doel van beide acties is om kinderen te laten opgroeien in een omgeving waar niet wordt gerookt en zo preventief (e)sigarettenverslaving tegen te gaan. Het is bewezen dat in landen waar rookvrije wetgeving goed wordt toegepast, de blootstelling aan tweedehandsrook daalt met tachtig tot negentig procent. Wettelijke rookverboden zijn dus effectieve strategieën om (mee)roken te verminderen."

Deze maatregelen vormen de bouwstenen voor een gezonde toekomst van de komende generaties. Een toekomst waarin gezondheid en welzijn voorop staan.

Onderzoek toonde aan dat er na elke nieuwe fase in de invoering van de bestaande rookverboden (op de werkvloer, in de horeca…) een daling was van het aantal dodelijke hartaanvallen. Andere voordelen zijn dat rookverboden ook invloed hebben op roken in omgevingen die moeilijker rookvrij kunnen gemaakt worden, zoals het thuismilieu. Ze zorgen dat jongeren en jongvolwassenen minder beginnen te roken, moedigen rokers aan om te minderen of te stoppen met roken en hebben een positieve invloed op herval (Gezond Leven).

Overgangsfase

De Stad voert deze zomer dus het rookverbod in. Er zal in eerste instantie gewerkt worden met een overgangsfase waarin mensen nog geen boetes zullen krijgen maar wel gesensibiliseerd en geïnformeerd zullen worden. Na die fase start de effectieve handhaving.