Pleinmakers versterken sociale cohesie in de woonbuurten

Share this:

In de Oostendse wijken Centrum, Vuurtorenwijk, Zandvoorde en Konterdam is er sinds kort een Pleinmaker aanwezig. Pleinmakers zijn geëngageerde Oostendenaars die met de nodige ondersteuning van de Stad en Woonsprong de leefbaarheid in de sociale woonbuurten opkrikken. Het project kadert binnen het Plan Samenleven.  

Het concept Pleinmakers komt oorspronkelijk uit de Stad Mechelen en vormde de inspiratie om dit op een eigen manier vorm te geven in Oostende. Pleinmakers in Oostende zijn huurders van Woonsprong die hun buurt een warm hart toedragen en zich willen inzetten voor sociale cohesie en burenconnecties. In Mechelen koos men ervoor om nieuwe bewoners te introduceren in een bestaande buurt, terwijl Stad Oostende koos voor 'zittende’ huurders als Pleinmakers. 

Vijf kerntaken 

De Pleinmakers hebben vijf kerntaken die de leefbaarheid in sociale woonbuurten moet opkrikken. Zo maken ze kennis met de nieuwe bewoners in hun buurt en heten hen van harte welkom, fungeren ze als gidsen van de buurt die ook de belangrijkste partners en plekjes van de buurt kennen, enthousiasmeren ze bewoners voor activiteiten in de wijk, vormen ze een zichtbaar aanspreekpunt en zetten ze kleinschalige initiatieven op die ervoor zorgen dat buren elkaar leren kennen. De Stad selecteerde de Pleinmakers op basis van hun intrinsieke motivatie. Geïnteresseerde kandidaten konden in gesprek gaan met de Stadsmariniers en de wooncoaches van Woonsprong. De medewerkers van Woonsprong zullen ook de coaching van de Pleinmakers op zich nemen zodat dit project op een optimale manier kan verlopen en er regelmatig kan bijgestuurd worden. 

Vier specifieke buurten

De Oostendse Pleinmakers zullen hun taken vervullen in vier specifieke buurten die door de Stad uitgekozen zijn voor hun specifieke kenmerken. In de Vuurtorenwijk zal de Pleinmaker actief zijn in de hoogbouw van Sluisvliet, in de wijk Centrum is dit aan het binnenplein van de Sint-Franciscusstraat, in de wijk Konterdam in de site die gekend staat als de ‘Vogelwijk’ en tot slot aan de site van de Keignaert in Zandvoorde. Dankzij de verscheidenheid van de buurten kan de Stad na enkele jaren een degelijke evaluatie opmaken. 

Plan Samenleven 

Het project Pleinmakers kadert binnen het ruimere Plan Samenleven waarmee de Vlaamse overheid lokale besturen ondersteunt om samenleven in diversiteit op alle vlakken te bevorderen. Het Plan Samenleven bevat 7 doelstellingen met 24 acties die de lokale besturen zelf inhoudelijk kunnen invullen. Stad Oostende tekende in 2022 in voor 15 acties. Daarnaast zijn er nog 2 mentorschappen waarbij de Stad en de partners waarmee ze samenwerken hun kennis en expertise delen met andere steden en gemeenten.

Om die acties en mentorschappen goed te kunnen uitvoeren, ontvangt de Stad 651.230 euro van het Agentschap Binnenlands Bestuur. Zelf investeert de Stad nogmaals hetzelfde bedrag. Daarnaast kan de Stad ook rekenen op inhoudelijke ondersteuning vanuit het Agentschap Integratie en Inburgering. Na een jaar Plan Samenleven werden de eerste resultaten bekendgemaakt. Zo kon iedereen tijdens de beurs Plan Samenleven op 18 oktober 2023 kennismaken met de realisaties in Oostende. Ook in 2024 zullen de Vlaamse Overheid en de Stad verder investeren om samenleven in diversiteit te bevorderen.  

Meer informatie over de doelstellingen, acties en cijfers van de realisaties op www.vlaanderen.be/plan-samenleven