Verteltas Dementie: dementie in kindertaal

Share this:

In Oostende is meer dan een derde van de bevolking ouder dan 60 jaar. Dat betekent ook dat heel wat mensen te maken krijgen met de uitdagingen die bij deze groep hoort, zoals bijvoorbeeld dementie. Oostende zet al jaren in op het label dementievriendelijke stad, maar niet iedereen (her)kent de problematiek in zijn of haar omgeving. Om ook het netwerk rond een persoon met dementie te leren wat het is om met de aandoening te leven, heeft vzw Foton i.s.m. Stad Oostende een verteltas voor kinderen ontwikkeld. De verteltas wil kinderen informeren en op die manier ook sensibiliseren. Op die manier kunnen kinderen begrijpen wat het contact met een familielid of andere persoon met dementie kan inhouden.

Inzetten op een positieve genuanceerde beeldvorming rond dementie begint vroeg. De Verteltas Dementie, mee ontworpen door Expertisecentrum Dementie Foton, is een laagdrempelig pakket voor kinderen van het 3de tot en met het 6de leerjaar. Het figuurtje “Joop De Zakdoekknoop” wil via vraagjes en spelletjes kinderen en leerkrachten inspireren om dementie bespreekbaar te maken op school én thuis! Zo maken niet enkel de kinderen in klas maar ook hun familie kennis met het thema dementie.

"Ook kinderen krijgen te maken met de problematiek, en soms is het moeilijk te begrijpen voor hen waarom opa of oma, of die vriendelijke buurvrouw hen niet meteen herkent, of soms rare dingen zegt. Inzetten op die sensibilisering zorgt ervoor dat kinderen al van jongs af aan begrip hebben voor de situatie van een oudere. Tegelijk leren ze ook dat iedereen anders is, en dat je rekening kan houden met beperkingen bij een ander. Zo wordt onze warme stad nog dat beetje meer ondersteunend voor de inwoners." - Schepen van Zorg & Welzijn Natacha Waldmann

Als dementievriendelijke stad  zet Stad Oostende zich al langer in op dementievriendelijkheid, met o.a. Infopunten Dementie, de jaarlijkse Werelddag Dementie en een Stuurgroep dementievriendelijk Oostende waar onder andere ook Woonzorgcentrum Elisabeth aan Zee deel van uitmaakt. Met de Verteltas zet Stad Oostende opnieuw een stapje vooruit.

Scholen kunnen de tas ontlenen in de bibliotheek van Oostende. Er zijn tien tassen beschikbaar. Vandaag trok het vijfde leerjaar van het OLV College in de Kaaistraat naar Woonzorgcentrum Elisabeth aan Zee voor een namiddag vol spel, zang en verhalen met de bewoners.

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail