Vervolg voor proefproject schoolstraat Sint-Lodewijksschool na positieve evaluatie

Share this:

Deze legislatuur startte Stad Oostende samen met verschillende scholen, de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en de Lokale Politie Oostende met het traject ‘Veilige Schoolomgevingen’. Via dat traject werd in de omgeving van de Sint-Lodewijksschool een schoolstraat ingericht. Dat project krijgt nu een vervolg.

De Sint-Lodewijksschool doorliep in het najaar van 2020 een traject "Veilige Schoolomgevingen" met de cel Mobiliteit van Stad Oostende, de Lokale Politie, de schooldirectie en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Met de betrokken actoren werd er een concreet actieplan opgemaakt om knelpunten in de schoolomgeving aan te pakken en zo de verkeersveiligheid, in het bijzonder voor jonge, zachte weggebruikers, significant te verbeteren. Een studiebureau, Scelta Mobility, voerde als onderdeel van dit actieplan een bredere mobiliteitsstudie uit. De bevindingen uit dat traject leidde tot een proefproject: 6 schoolmaanden lang werd er een schoolstraat ingericht. 

Positieve evaluatie

Na het proefproject vond een grondige evaluatie plaats via een bevraging bij omwonenden, ouders, leerkrachten en de Lokale Politie. Op die manier werden alle actoren uit de buurt betrokken.

De resultaten van het proefproject zijn positief:  

- Meer leerlingen gaan op een actieve manier naar school (te voet, met de fiets/step...).

- 82% van de leerlingen geeft aan het nu leuker en veiliger te vinden aan de schoolpoort sinds de invoering van de schoolstraat.

- Het gerapporteerde veiligheidsgevoel bij ouders steeg en het onveiligheidsgevoel is gedaald.

- 33% van de leerkrachten gaat vaker te voet of met de fiets naar school.

Vervolg voor proefproject

De positieve evaluatie is voor Stad Oostende een teken om een vervolg te geven aan het project. Om de schoolstraat definitief te maken, plaatst de Stad midden maart slagbomen in de schoolstraat. Binnenkort worden er bijkomende educatieve acties georganiseerd. Ook zal de Lokale Politie er handhaven om de verkeersveiligheid van de (intussen talrijkere) schoolgaande kinderen steeds te kunnen blijven garanderen.

Verschillende scholen kwamen aan bod

Heel wat andere scholen hebben een gelijkaardig traject achter de rug.  In totaal werd al een twintigtal schoolomgevingen gescreend waarvan al een vijftiental actieplannen gedeeltelijk of volledig werden uitgevoerd. Momenteel loopt een actieplan in de schoolomgeving van de Schapenstraat - Maurits Sabbestraat.

Al deze trajecten leidden tot actieplannen met heel wat infrastructurele maatregelen waaronder betere belijning, veilige oversteekplaatsen, de invoering van diverse nieuwe fietsstraten en uitgevleugelde zebrapaden met een groene ondergrond. Ook de scholen die participeren aan het traject zetten verder in op sensibilisering en educatie.

Natacha Waldmann

Schepen van Zorg, Welzijn & Onderwijs

T 059 25 84 59

Graag contact opnemen? Stuur ons een bericht.

e-mail