Stad Oostende heeft een toekomstplan klaar voor de site ’t Bosjoenk aan de Zinnialaan. Naast ruimte voor de verschillende jeugdbewegingen die er nu al actief zijn, komt er ook een nieuwe fuifzaal me...

Oostende
5 months ago

De Vlaamse jeugd worstelt steeds vaker met psychische problemen. Ook in Oostende wonen er kwetsbare jongeren die nood hebben aan laagdrempelige psychologische hulp. Naar aanleiding van de Tiendaagse v...

Oostende
5 months ago

Voor de zomer ging Stad Oostende van start met taallessen op de werkvloer. Anderstalige medewerkers in sociale tewerkstelling krijgen zo de kans hun Nederlands snel te verbeteren. Dit vergroot de kans...

Oostende
5 months ago

Oostende is een onderwijsstad. Meer dan 12.000 leerlingen vinden hun weg naar lagere en middelbare scholen. Elk schooljaar opnieuw zetten ook een pak leraren zich in om kinderen en jongeren te laten g...

Oostende
5 months ago

De Oostendse ziekenhuizen AZ Damiaan en Henri Serruys zijn tot een akkoord gekomen om samen één sterk Oostends ziekenhuis te vormen. Dat nieuwe en eengemaakte ziekenhuis AZ Oostende moet een einde m...

Oostende
5 months ago

Met het klimaatplan ‘Leefbaar Oostende’ streeft stad Oostende naar een klimaatneutrale stad tegen 2050. Hiervoor moet de CO2 uitstoot aanzienlijk verminderen. De Stad draagt haar steentje alvast b...

Oostende
5 months ago